Skip to content

Reserviläisurheiluliitto

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot. Näiden taitojen kehittämistä ja ylläpitämistä varten perustettiin Reserviläisurheiluliitto 12.12.1970. Liiton jäseniksi tulivat Reservin Aliupseerien Liitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sekä kummankin liiton kaikki piirit. Liiton syyskokous hyväksyi 29.10.1994 uusiksi jäseniksi molempien naisjärjestöt. Nykyisin Reserviläisurheiluliittoon kuuluu perustajajäsenien lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL).

RESUL ON THE ROAD
Vuonna 2020 Reserviläisurheiluliitto täytti 50-vuotta. Juhlavuoden kunniaksi liitto jalkautui maakunnallisiin Resul On the road -tapahtumiin. Kiertue jatkuu useilla piireissä myös vuonna 2021. Tapahtumissa esitellään Resulin eri lajeja sekä pääsee ampumaan eko aseella.

Resulin toimintaan ja eri kilpailulajeihin voi tutustua myös osoitteessa: