Skip to content

Ampumarata

Vihtakankaan Ampumarata

Korpilahden reserviläiset omistaa Vihtakankaan ampumaradan yhdessä Korpilahden erämiesten kanssa. Radalla on 25 metrin pistoolirata, 75 metrin kohdistusrata sekä 100 metrin kiväärirata, joka toimii myös 75 m:n hirviratana. Haulikko ammunta radalla on sallittu ainoastaan pistooliradan B-valliin.

Osoite: Petäjävedentie 419, 41800 Korpilahti

Aukioloajat: Ma-pe 8-20, la 9-18, su 12-18 (myös arkipyhät)

Ampumaradan toimintaa ohjaa ratatoimikunta, jonka yhteyshenkilö on Teemu Hourula. Yhteydenotot 040-5071684/Perttu Hietanen.

Ampumaoikeus radalla

AMPUMINEN EI OLE ILMAISTA! Omistajaseuroille koituu vuosittain merkittäviä hoito- ja korjauskustannuksia. Ampumaradan käyttöoikeus on omistajaseurojen jäsenillä sekä Korpilahden riistanhoitoyhdistykseen kuuluvien metsästysseurojen jäsenillä. Muiden on suoritettava harjoitusvuoron vuokraus tai ampumaratamaksu 35 €/v ennen ammuntaa. Maksu on voimassa maksuvuoden loppuun saakka. Toimintaa radalla valvotaan ratavalvojien toimesta. Radalla on myös tallentava kameravalvonta. Harjoitusvuoroja myöntävät Korpilahden reserviläiset (pistoolirata) sekä Korpilahden riistanhoitoyhdistys (100 m hirvirata). Varatut ampumavuorot löytyvät kohdasta varaukset.

Harjoitusvuorojen vuokraus

Pistoolirata on varattu reserviläisyhdistysten jäsenien käyttöön torstaisin kello 17-20. Korpilahden Riistanhoitoyhdistys ry järjestää hirviradalla harjoitusammuntoja kesä-, heinä- ja elokuussa tiistaisin ja torstaisin kello 17-20.

 • Ampumarata vuoroja kivääriradalle voi tiedustella Rhy:n toiminnanjohtaja Jarkko Nurmiselta, 040-1601977. Kivääriradan vuokra 50 €/3h.
 • Pistooliradalle vuoroja voi tiedustella Korpilahden reserviläisten puheenjohtaja Perttu Hietaselta 040-5071684. Pistooliradan vuokra on 30 €/2h.
 • Ampumaradan pirtin vuokra on 20 €/kerta (3 h).

Ampumaradan käyttäminen

Ampumaradalla on ehdottomasti noudatettava radan aukiolo aikoja sekä ampumakoppien seinillä olevia käyttöohjeita sekä järjestyssääntöjä.  Ampumaradalla on noudatettava siisteyttä: taulujätteet on kerättävä roska-astioihin ja hylsyt on kerättävä hylsynkeräyslaatikoihin. Omatekoisten ”hiekkasäkkien” tuonti ampumakoppeihin on kielletty! Mikäli ratavalvojat huomaavat väärinkäytöksiä, poistetaan ampujalta ampumaoikeus määräajaksi.

Ampumaradan käyttöohjeet

VIHTAKANKAANAMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Ampumaradan ratamaksun maksaminen

Ratamaksu 2022 on 35 €/kalenterivuosi tulee olla maksettuna ennen ammuntaa:

Maksun saaja: Korpilahden Reserviläiset

Pankkitili FI52 5166 0220 0737 78

Viesti:     AMPUMARADAN RATAMAKSU 2022, NIMI, SYNTYMÄAIKA JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Varomääräyksiä

 • Ilmoittautumiskopin seinässä oleva punainen valo on laitettava palamaan ennen ammuntaa ja sammutettava ammunnan jälkeen, mikäli radoilla ei ole muita ampujia
 •  Ampumakoppien seinustoilla olevat varoliput on asetettava niille varattuihin telineisiin ennen ammuntaa ja asetettava  takaisin paikoilleen ammunnan päätyttyä
 • Ammunnassa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta!
 • Aseen piippu ei missään tilanteessa saa osoittaa muihin henkilöihin!
 • Aseiden lukot oltava auki muulloin kuin ammuttaessa!

Ympäristönsuojelusta on huolehdittava

Ampumapaikkojen taustavallit on suojattu kumimatoilla, jotta sadevesi ei pääse huuhtelemaan penkkaan ammuttuja luoteja.

 • Radoilla saa ampua ainoastaan kumimatoilla suojattuihin valleihin
 • Ennen ammuntaa on taulun takana olevat kumimatot vedettävä ylös ja ammunnan jälkeen laskettava takaisin alas
 • Ammutut hylsyt menevät kierrätykseen, suojamattojen päälle ja katosten lattioille lentäneet hylsyt on kerättävä katoksissa oleviin hylsynkeräyslaatikoihin
 • Kaikki jätteet on lajiteltava ja toimitettava ilmoittautumiskopin viereiselle lajittelupisteelle. Ammutut taulut lajitellaan kartonkiastiaan, muovi- ja muu sekajäte sekajäteastiaan ja metallit metallikeräyskeen.